Sunday April 21, 2019:   Mid Era ...New Thaneco, Nachahmer, Ottaway, Skoulaman, Syndromeda, Lingua Lustra, Ashen Simian, Farrugia  || Playlist  ||